Uitbreiding aansprakelijkheid werkgevers

Wegam

Algemeen

De werkgever kan aansprakelijk zijn voor schade van een werknemer

als gevolg van een ongeval tijdens het besturen van een

motorrijtuig of tijdens deelname aan het verkeer per openbaar

vervoer, fiets of voetganger in de uitoefening van werkzaamheden

ten behoeve van de werkgever.

 

Met werknemer worden gelijkgesteld oproepkrachten, uitzendkrachten,

stagiaires, gedetacheerden en vrijwilligers tijdens het uitvoeren

van werkzaamheden voor de werkgever.

 

Als jaarloon geldt het premieloon WW voor aftrek van de franchise,

vermeerderd met € 25.000,- per eigenaar/firmant. Voor werknemers

in deeltijd, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires, gedetacheerden

en vrijwilligers houden we ten minste € 12.500,- per persoon

als jaarloon aan.

Het verzekerd bedrag bedraagt € 1.000.000,- per gebeurtenis per jaar.


Tarief

De premie bedraagt 0,75‰ over het bruto jaarloon met een minimum

van € 34,- per jaar.


De premies zijn jaarpremies en gebaseerd op een contractduur van

5 jaar.

Voor een 1-jarig contract geldt een toeslag van 10%.

(exclusief assurantiebelasting en poliskosten)